Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας

Αριθμός Απόφασης:

74

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: