Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση προμήθειας καυσίμων για τις Δ.Ε. Ελλομένου και Απολλωνίων με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό εκτιμώμενης αξίας 88.166,80 €, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

73

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: