Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της από 9-3-2022 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για το έργο: «Διαμόρφωση γηπέδου Τοπικής Κοινότητας Σύβρου Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

154

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: