Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης δημοτικής αντιπροσωπείας στην αδελφοποιημένη πόλη Οδησσό της Ουκρανίας.

Αριθμός Απόφασης:

524

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: