Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού στην πόλη της Λευκάδας από θέση "ΠΟΝΤΕ" έως Διοικητήριο» προϋπολογισμού 561.913,85 €.

Αριθμός Απόφασης:

504

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

10/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: