Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 12/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Λευκάδος περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

54

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: