Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού εξακρίβωσης κόστους του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΑΠΟΛΛΩΝΑ" ΚΑΡΥΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 278.000,00 € με ΦΠΑ

Αριθμός Απόφασης:

53

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: