Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 3/2022 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου σχετικά με την Έκθεση πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού 2ου εξαμήνου 2021 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

56

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: