Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής πρότασης του έργου: «Oλοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Δ.Ε. Λευκάδας» στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4, Κωδ. Πρόσκλησης ΤΑ-01.

Αριθμός Απόφασης:

281

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: