Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ Β» προϋπολογισμού: 3.940.000,00 Ευρώ

Αριθμός Απόφασης:

392

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: