Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διορθωτικών παρεμβάσεων της πράξεως εφαρμογής περιοχής Βαρδάνια-Τσεχλιμπού & Περιβόλια-Δορυφόρος Δήμου Λευκάδας» με ανάδοχο μελετητή: Διονύσιο Μεσσήνη

Αριθμός Απόφασης:

536

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: