Απόφαση Ο.Ε. για τον ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης του έργου «ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)” με ενάριθμο 2022ΣΕ27510081.

Αριθμός Απόφασης:

537

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: