Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΥΛΑΚΙΟΥ» πρ/σμού με ΦΠΑ 24% 169.000,00€.

Αριθμός Απόφασης:

35

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: