Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού ποσού 25.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

185

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: