Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση ως προς τις ισχύουσες διατάξεις της υπ’ αρ. 403/2019 απόφασης του Δ.Σ., έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου: Περιοχή Α -Είσοδος κόμβος» προϋπολογισμού: 2.560.724,00 Ευρώ

Αριθμός Απόφασης:

629

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

02/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: