Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των επικαιροποιημένων μελετών που αφορούν το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Αριθμός Απόφασης:

617

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: