Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. - 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναπλάσεις διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λευκάδας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. Σταύρου Τζούρου.

Αριθμός Απόφασης:

702

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: