Απόφαση Ο. Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας για την αριθ’144/2022 αγωγής διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο κατά του Φλάβιο Μπαλλάν κλπ. την διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων των εκατό είκοσι ημερών.

Αριθμός Απόφασης:

677

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: