Απόφαση Ο.Ε. περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού καθαρισμού σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας (ΥΕ Καθαριστών/στριών), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το διδακτικό έτος 2022 – 2023, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 57 του Ν. 4821/2021.

Αριθμός Απόφασης:

3

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: