Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Oλοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Δ.Ε. Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

280

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: