Απόφαση Ο.Ε. για εκμίσθωση χώρου αποκαταστημένου ΧΑΔΑ κοιν. Λευκάδας για την κοπή προς εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

126

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: