Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης, των προς παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας με δημοπρασία στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας- Απολλωνίων-Ελλομένου, για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

127

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: