Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας - αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων α)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ και β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Αριθμός Απόφασης:

191

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: