Απόφαση Ο.Ε. για ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δημοσίου Τομέα, έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

379

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: