Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση ιδιωτικής έκτασης εντός οικισμού στην Νικιάνα κοιν. Αλεξάνδρου Δ.Ε. Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

144

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: