Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη προσωπικού βάσει προγράμματος ΟΑΕΔ (επιχορήγηση μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 55-67).

Αριθμός Απόφασης:

181

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: