Απόφαση Ο.Ε. για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Λευκάδος με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας, για υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «(Sub.1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» -ID16873- , που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” για την υλοποίηση του υποέργου «ΚΡΙΠΗΔΩΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» της πράξης «Παρεμβάσεις βελτίωσης της αναπτυξιακής δυναμικής στην πόλη της Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

156

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: