Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στις 20-10-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αριθ’ ΠΡ12/30.06.2016 προσφυγής του Β.Θ. που στρέφεται κατά της με αριθμό 7707/26-8-2005 πράξεως – αποφάσεως του κ. Δημάρχου Λευκάδας ανακλήσεως χρήσεως αιγιαλού

Αριθμός Απόφασης:

551

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: