Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με παραχώρηση ή μη, δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση ευκολιών επί, υπό ή υπέρ χώρων που βρίσκονται σε ακίνητα της κοινότητας Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας, στον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: