Απόφαση Ο.Ε. για παροχή πληρεξουσιότητας για την εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, αναφορικά με την υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. 185/2022 αγωγή που άσκησε ο Ε.Ν.

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: