Απόφαση Ο.Ε. για προγραμματισμό προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: