Απόφαση Ο.Ε. για xορήγηση εντολής σε Δικηγόρο κατ’εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 72 ια Ν.3852/2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει για δύο αγωγές καταβολής διαφορών από σύμβαση έμμισθης εντολής της Α.Τ., οι οποίες εκδικάζονται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας σε τακτική συνεδρίαση τον Φεβρουάριο του έτους 2023, με την διαδικασία των περιουσιακών διαφορών-αμοιβών

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: