Απόφαση Ο.Ε. για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ (HOOK-LIFT) & ΕΝΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ CONTAINER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Αριθμός Απόφασης:

211

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: