Απόφαση Ο.Ε. για την από 24.4.2023 (αρ. εκθ. καταθ.10 3/2023) αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ. η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, με την νέα διαδικασία του Κ. Πολ .Δ.

Αριθμός Απόφασης:

198

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: