Απόφαση Ο.Ε. για ένσταση κατά πράξεων ΕΦΚΑ

Αριθμός Απόφασης:

730

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: