Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής ποσού 12.400,00€ από το Επιμελητήριο στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης

Αριθμός Απόφασης:

676

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: