Απόφαση Ο.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά την συνεδρίαση 18-10-2023 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της από 26-7-2021 και αριθμό κατάθεσης ΑΓ 56/2021 αγωγής του Φραγκούλη Χρήστου της Ακριβούλας Φραγκούλη , Ζωής Φραγκούλη.

Αριθμός Απόφασης:

149

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

25/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: