Απόφαση Ο.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά την συνεδρίαση 18-10-2023 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της από 26-7-2021 και αριθμό κατάθεσης ΑΓ 55/2021 αγωγής του Boυκελάτου Παναγιώτη του Ευάγγελου και της Ολγας Βουκελάτου το γένος Ζαβερδινού Επαμεινώνδα.

Αριθμός Απόφασης:

148

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

25/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: