Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής επιχορήγησης του Δήμου Λευκάδας για προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Λευκάδας, ύψους 275.000,0€ (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής).

Αριθμός Απόφασης:

150

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

25/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: