Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης του Δήμου, στην Πρόσκληση με κωδικό 01 με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Αριθμός Απόφασης:

357

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: