Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης: «Ευφυείς εφαρμογές και δράσεις στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Λευκάδας», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 01 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΤΑ» (κωδ. Πρόσκλησης: 01, Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 241).

Αριθμός Απόφασης:

356

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: