Απόφαση Ο.Ε. περί ανάθεσης σε συμβολαιογράφο σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής δωρεάς δύο (2) ηλεκτροκίνητων τρίκυκλων οχημάτων προς τον Δήμο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

348

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: