Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου στην κοιν. Κατούνας Δ.Ε. Λευκάδας για ανάγκες στέγασης του Κοινοτικού Καταστήματος.

Αριθμός Απόφασης:

349

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: