Απόφαση Ο.Ε. περί ανάθεσης σε συμβολαιογράφο της σύνταξης πρόσθετης πράξης επί του υπ΄αριθμ. επί του υπ’ αρ. 625/29-7-2022 δανειστικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Λευκάδας ΜΑΡΙΑΣ-ΖΩΗΣ ΓΟΥΡΖΗ, που αφορά στον προσδιορισμό του ποσού του χορηγούμενου στο Δήμο Λευκάδας τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ποσό των € 290.159,00 χορηγούμενου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά ποσοστά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε Σφακιωτών», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Αριθμός Απόφασης:

608

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: