Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής επιχορήγησης του Δήμου Λευκάδας για την ανόρυξη γεώτρησης στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Καβάλου και την αποκατάσταση της υφιστάμενη γεώτρησης στην Τοπική Κοινότητα Βουρνικά.

Αριθμός Απόφασης:

80

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: