Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής ποσού 10.751,09 € από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

49

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: