Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής ποσού 11.100,00€ από τους ΚΑΠ έτους 2022 για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Λευκάδας, σύμφωνα με την αριθμ.90260/23-12-2022/ΑΔΑ:ΩΤΖΕ46ΜΤΛ6-Λ06 απόφαση μηνός Υπ.Εσ.

Αριθμός Απόφασης:

675

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: