Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής ποσού 71.545,00 € από τους ΚΑΠ έτους 2022 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών λόγω επιβάρυνσης των προϋπολογισμών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Αριθμός Απόφασης:

673

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: