Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής ποσού 38.360,00€ από τη συμπληρωματική κατανομή ποσού 14.000.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2022 σε όλους τους Δήμους της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, σύμφωνα με την αριθμ.63358/28-09-2022 απόφαση Υπ.Εσ.

Αριθμός Απόφασης:

528

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: