Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Αριθμός Απόφασης:

397

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: